BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 lipiec 2010

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 lipiec 2010

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 lipiec 2010

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH-M-GOPS

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH-M-GOPS - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNEGO-M-GOPS

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNEGO-M-GOPS - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH-M-GOPS

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH-M-GOPS - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ APARATU FOTOGRAFICZNEGO CYFROWEGO WRAZ Z AKCESORIAMI-M-GOPS

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ APARATU FOTOGRAFICZNEGO CYFROWEGO WRAZ Z AKCESORIAMI-M-GOPS - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 lipiec 2010

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE CATERINGU DLA 50 OSÓB - M-GOPS

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE CATERINGU DLA 50 OSÓB - M-GOPS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 lipiec 2010

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 lipiec 2010

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 lipiec 2010

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 lipiec 2010

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 lipiec 2010

Wiadomości

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO PODJĘCIA PRACY W BUDOWNICTWIE (ZAWODU BRUKARZ) DLA 11 OSÓB ORAZ BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA 16 OSÓB

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO PODJĘCIA PRACY W BUDOWNICTWIE (ZAWODU BRUKARZ) DLA 11 OSÓB ORAZ BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA 16 OSÓB - [Wszystkie zmiany]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO PODJĘCIA PRACY W GASTRONOMII / HOTELARSTWIE DLA 11 OSÓB ORAZ BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA 17 OSÓB

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO PODJĘCIA PRACY W GASTRONOMII / HOTELARSTWIE DLA 11 OSÓB ORAZ BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA 17 OSÓB - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 lipiec 2010

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

czwartek, 22 lipiec 2010

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 lipiec 2010

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ I EMISJĘ PROGRAMU TELEWIZYJNEGO PROMUJĄCEGO GMINĘ RUCIANE – NIDA

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ I EMISJĘ PROGRAMU TELEWIZYJNEGO PROMUJĄCEGO GMINĘ RUCIANE – NIDA - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RUCIANEM - NIDZIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RUCIANEM - NIDZIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy - [Wszystkie zmiany]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 lipiec 2010

Wiadomości

INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ APARATU FOTOGRAFICZNEGO CYFROWEGO WRAZ Z AKCESORIAMI-M-GOPS

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ APARATU FOTOGRAFICZNEGO CYFROWEGO WRAZ Z AKCESORIAMI-M-GOPS - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH-M-GOPS

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH-M-GOPS - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZAMIESZCZENIE 1 SZT. OGŁOSZENIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNEGO-M-GOPS

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZAMIESZCZENIE 1 SZT. OGŁOSZENIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNEGO-M-GOPS - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH-M-GOPS

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH-M-GOPS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

czwartek, 29 lipiec 2010

Wiadomości

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIENIONO TREŚĆ SPECYFIKACJI POPRZEZ DODANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - [Wszystkie zmiany]

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ZMIANA TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 lipiec 2010

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian