BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXI/33/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r.

2008-05-21 07:51 - Dodanie nowej wiadomości: XXI/33/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Przejdź do wiadomości