BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXIII/74/2004 z dnia 20 września 2004 r.

2008-08-20 12:00 - Dodanie nowej wiadomości: XXIII/74/2004 z dnia 20 września 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w zarządzie Nadleśnictwa Maskulińskiego z siedzibą w Rucianem-Nidzie.

Przejdź do wiadomości