BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXVI/95/2004 z dnia 29 listopada 2004 r.

2008-08-22 11:10 - Dodanie nowej wiadomości: XXVI/95/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzypowiatowego porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie udzielania stypendiów, finansowanych za środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości ( maturalnego).

Przejdź do wiadomości