BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXVI/96/2004 z dnia 29 listopada 2004 r.

2008-08-22 13:15 - Dodanie nowej wiadomości: XXVI/96/2004 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie przyznawania stypendiów, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości ( maturalnego), prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Pisz.

Przejdź do wiadomości