BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 07 października 2016 r.

2016-10-11 14:56 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 07 października 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Przejdź do wiadomości