BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30 czerwca 2016r.

2016-10-12 12:01 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: wprowadzenia polityki rachunkowości określającej plany kont oraz zasady sporządzania, obiegu, kontroli, przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Przejdź do wiadomości