BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

XLII/348/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

2017-08-09 10:20 - Dodanie nowej wiadomości: XLII/348/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Przejdź do wiadomości