BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 23 sierpnia 2017 r.

2017-09-04 10:21 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przejdź do wiadomości