BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

XLV/376/2017 z dnia 27 września 2017 r.

2017-10-11 14:59 - Dodanie nowej wiadomości: XLV/376/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat.

Przejdź do wiadomości