BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

XLVI/382/2017 z dnia 4 października 2017 r.

2017-10-17 09:17 - Dodanie nowej wiadomości: XLVI/382/2017 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Ruciane-Nida, a przedsiębiorcą ... powierzającego częściową realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w granicach administracyjnych miejscowości Karwica i Krzyże w Gminie Ruciane-Nida.

Przejdź do wiadomości