BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

XLIX/395/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

2018-02-13 08:39 - Dodanie nowej wiadomości: XLIX/395/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Przejdź do wiadomości