BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

L/412/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

2018-02-19 10:15 - Dodanie nowej wiadomości: L/412/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat.

Przejdź do wiadomości