BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

LII/427/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

2018-03-29 12:06 - Dodanie nowej wiadomości: LII/427/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.

Przejdź do wiadomości