BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

LII/421/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

2018-03-29 12:05 - Dodanie nowej wiadomości: LII/421/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Przejdź do wiadomości