BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

LII/423/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

2018-03-29 12:06 - Dodanie nowej wiadomości: LII/423/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: uchwalenia Studium uwaruknowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida

Przejdź do wiadomości