BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 22 marca 2018 r.

2018-03-30 11:48 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 r.

Przejdź do wiadomości