BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 7 maja 2018 r.

2018-05-08 08:52 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do sprawy oceny ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych i określenia zasad jej funkcjonowania.

Przejdź do wiadomości