BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 16 maja 2018 r.

2018-05-21 09:20 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie.

Przejdź do wiadomości