BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

LIV/464/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

2018-05-24 13:46 - Dodanie nowej wiadomości: LIV/464/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.

Przejdź do wiadomości