BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

LIV/454/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

2018-05-25 07:56 - Dodanie nowej wiadomości: LIV/454/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie

Przejdź do wiadomości