BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

LIV/455/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

2018-05-25 08:01 - Dodanie nowej wiadomości: LIV/455/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału Miasta i Gminy Ruciane-Nida na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.

Przejdź do wiadomości