BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 21 maja 2018 r.

2018-05-28 14:29 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie.

Przejdź do wiadomości