BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

LV/466/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

2018-06-19 09:11 - Dodanie nowej wiadomości: LV/466/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Przejdź do wiadomości