BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

LV/469/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

2018-06-19 11:18 - Dodanie nowej wiadomości: LV/469/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ruciane-Nida, sapere aude".

Przejdź do wiadomości