BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

LV/467/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

2018-06-19 11:20 - Dodanie nowej wiadomości: LV/467/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy Gminy Ruciane-Nida z Województwem Warmińsko-Mazurskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na wspólną realizację zadania inwestycyjnego

Przejdź do wiadomości