BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 29 czerwca 2018 r.

2018-07-09 15:30 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania zespołu osób, zwanego dalej "Zespołem" do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Przejdź do wiadomości