BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30 marca 2018

2018-07-11 12:53 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 30 marca 2018 w sprawie: wprowadzenia polityki rachunkowości określającej plany kont oraz zasady sporządzania obiegu, kontroli, przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Przejdź do wiadomości