BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 19 marca 2019 r.

2019-04-16 08:44 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r.

Przejdź do wiadomości