BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 22 marca 2019 r.

2019-04-16 08:50 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do spraw oceny ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych i określenia zasad jej funkcjonowania

Przejdź do wiadomości