BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

VI/47/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

2019-04-18 10:55 - Dodanie nowej wiadomości: VI/47/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.

Przejdź do wiadomości