BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

VI/50/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

2019-04-18 11:08 - Dodanie nowej wiadomości: VI/50/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXVII/91/2005 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Przejdź do wiadomości