BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

VII/56/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.

2019-04-30 08:50 - Dodanie nowej wiadomości: VII/56/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Popielno.

Przejdź do wiadomości