BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

VII/57/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.

2019-04-30 09:06 - Dodanie nowej wiadomości: VII/57/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2019.

Przejdź do wiadomości