BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

IX/67/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

2019-04-30 11:10 - Dodanie nowej wiadomości: IX/67/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 1 roku.

Przejdź do wiadomości