BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

X/78/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.

2019-04-30 12:18 - Dodanie nowej wiadomości: NR X/78/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida

Przejdź do wiadomości