BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 2 września 2019 r.

2019-09-17 07:50 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 2 września 2019 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Przejdź do wiadomości