BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 2 sierpnia 2019 r.

2019-09-17 09:56 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przejdź do wiadomości