BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XIX/167/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

2020-01-17 13:14 - Dodanie nowej wiadomości: XIX/167/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.

Przejdź do wiadomości