BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 28 lutego 2020 r.

2020-02-28 11:08 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na 2020 rok

Przejdź do wiadomości