BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXVI/225/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

2020-07-01 08:44 - Dodanie nowej wiadomości: XXVI/225/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane- Nida z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Przejdź do wiadomości