BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 20 października 2020 r.

2020-10-21 10:28 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 20 października 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Przejdź do wiadomości