BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXXI/263/2020 z dnia 28 października 2020 r.

2020-11-03 11:37 - Dodanie nowej wiadomości: XXXI/263/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Przejdź do wiadomości