BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXXV/287/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.

2021-02-04 08:30 - Dodanie nowej wiadomości: XXXV/287/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Przejdź do wiadomości