BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-09-05 18:21 - Dodanie nowej wiadomości: WYDANIE WPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB ZAŚWIADCZEŃ O PRZEZNACZENIU TERENU ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

2006-01-11 12:02 - Skasowanie wiadomości o tytule: WYDANIE WPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB ZAŚWIADCZEŃ O PRZEZNACZENIU TERENU ZGODNIE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przejdź do wiadomości