BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto.

2017-10-04 12:39 - Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto.

Przejdź do wiadomości