BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XL/64/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku

2010-08-03 14:26 - Dodanie nowej wiadomości: XL/64/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kowalik, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Przejdź do wiadomości