BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XLV/94/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

2010-08-05 11:44 - Dodanie nowej wiadomości: XLV/94/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły lub przedszkola.

Przejdź do wiadomości