BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

LV/62/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

2010-08-30 13:47 - Dodanie nowej wiadomości: LV/62/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego nr 3 wraz z przynależnościami, zlokalizowanego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego nr 11 przy Al. Wczasów w Rucianem-Nidzie, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.

Przejdź do wiadomości