BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

LV/47/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

2010-08-30 13:47 - Dodanie nowej wiadomości: LV/47/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Przejdź do wiadomości